MENU

Szkolenie operatorów podnośników koszowych/Zwyżek


Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów podnośników koszowych/zwyżek zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV § 6 und Anhang 1, TRBS 2111 Teil 1, DGUV V1 (Sowie im Anforderungsfall DGUV V 3), DGUV R 100-500 Kapitel 2.10 und DGUV G 308-008).

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia wieku co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi podnośników koszowych/Zwyżek i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi podnośników koszowych/zwyżek może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie” i G 41).

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy ustawowe oraz wytyczne

• Przepisy zapobiegania wypadkom, przepisy eksploatacyjne

• Zasady bezpieczeństwa, środki ochrony osobistej

• Rodzaje i zespoły podnośników koszowych

• Inspekcje wizualne, testy funkcjonalne, konserwacja i naprawy

• Odbiór, książeczka kontroli

• Zachowanie w razie wypadku i awarii, a także w przypadku przepięcia

• Stabilność, ruch jezdny, dopuszczalna prędkość robocza

• Urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające, awaryjne wyłączenie, awaryjne opuszczanie

• Prace na drogach publicznych, nasypach i zbiornikach wodnych

• Transport drogowy

• Transport pasażerów

• Środki ochrony indywidualnej

• Ćwiczenia praktyczne

• Egzamin pisemny i praktyczny