MENU

Szkolenie operatorów sprzętu ciężkiego


Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów sprzętu ciężkiego zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV § 6 und Anhang 1, TRBS 2111 Teil 1, DGUV V 1 und DGUV R 100-500 Kap. 2.12).

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia wieku co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi sprzętu ciężkiego i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi sprzętu ciężkiego może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie”).

Szkolenie obejmuje:

 

• Podstawy prawne, zapobieganie wypadkom i przepisy eksploatacyjne

• Wprowadzenie do różnych typów maszyn i zastosowań

• Środki ochrony indywidualnej

• Ćwiczenie praktyczne

• Stabilność i bezpieczeństwo placu budowy

• Załadunek, transport, pielęgnacja i konserwacja maszyn budowlanych

• Prawidłowe zachowanie w przypadku zakłóceń, wypadków i niebezpiecznych sytuacji

• Egzamin pisemny i praktyczny