MENU

Szkolenie operatorów wózków widłowych


Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatorów wózków widłowych zgodnie z niemieckimi podstawami (Grundlagen u.a. ArbSchG, BetrSichV, TRBS 2111 und TRBS 2111 Teil 1, DGUV V1+68 und DGUV 308-001).

 

Wymagamy do udziału w szkoleniu ukończenia wieku co najmniej 18 lat, co kwalifikuje Cię do obsługi wózków widłowych i ogólnie zakłada, że jesteś sprawny fizycznie i psychicznie. W zależności od sytuacji, fizyczna przydatność do obsługi wózków widłowych może zostać określona w indywidualnych przypadkach podczas badań lekarskich w miejscu pracy zgodnie z zasadą związku zawodowego (tutaj G 25 „Prowadzenie, sterowanie i monitorowanie”).

Szkolenie obejmuje:

 

• Przepisy ustawowe oraz wytyczne

• Przepisy zapobiegania wypadkom, przepisy eksploatacyjne

• Zasady bezpieczeństwa, środki ochrony osobistej

• Rodzaje i zespoły wózków widłowych

• Inspekcje wizualne, testy funkcjonalne, konserwacja i naprawy

• Odbiór, książeczka kontroli

• Zachowanie w razie wypadków i zakłóceń

• Stabilność, ruch jezdny, dopuszczalna prędkość robocza

• Urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające, wyłączenie awaryjne

• Transport pasażerów

• Ćwiczenie praktyczne

• Egzamin pisemny i praktyczny